Döviz kuru nedir? (Ekonomi)

(Foreign exchange rate) Dövizin fiyatı, bir yabancı para ile ulusal para arasındaki değişim oranı. döviz kurları pratikte, genellikle Amerikan doları ile ülkelerin paraları arasındaki fiyat ilişkisini ifade eder. Diğer dövizlerle ulusal paralar arasındaki değişim oranları ise çapraz kurlara göre belirlenir. Döviz kurları birbirinin tersi olan iki yöntemle ifade edilirler. Birincisi döviz kurunun bir birim döviz (dolar) başına ulusal para miktarıyla tanımlanması, örneğin 1.00 $ : 5.000 TL. gibi. Buna Direkt Kotasyon adı verilir. İngiltere dışındaki ülkelerin tümü hemen hemen bu sistemi kullanmaktadırlar. Diğeri ise 1 birim ulusal paranın değiştirilebildiği döviz miktarı şeklinde belirlenmesidir, 1.00 £ : 1.50 f gibi. İngiltere’de kullanılan bu sisteme de İndirekt Kotasyon adı verilir. Döviz kurlarının ne şekilde oluştuğu uygulanan kur sistemine bağlıdır. Diğer bir deyişle, eğer Değişken Kur Sistemi uygulanıyorsa döviz kurları, serbest döviz piyasasındaki arz ve talep değişmelerine göre belirlenir. Bu şekilde oluşan kurlar denge kurunu en iyi yansıtan kurlardır. Sabit Döviz Kuru Sistemlerinde ise döviz kurları hükümet otoritelerince belirlenir. Böylece belirlenen kurlarda zaman zaman değişmeler yapılarak dış dengesizlikler giderilmeye çalışılır (Bkz. Devalüasyon, Revalüasyon).